Εσείς έχετε ιστοσελίδα ; ποια είναι η παρουσία σας στο διαδίκτυο ;

Εσείς έχετε ιστοσελίδα?   Ζώντας στον ψηφιακό κόσμο, ένας δικτυακός τόπος είναι τώρα μια αναγκαιότητα για μια επιχείρηση, μεγάλη ή μικρή. Εάν έχετε μια επιχείρηση και δεν έχετε έναν ιστότοπο, ίσως χάνετε πολλές ευκαιρίες για την επιχείρησή σας. Ο ίδιος ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη πολλών διαφορετικών στρατηγικών μάρκετινγκ για να βοηθήσει…