Δυναμική VS Στατική ιστοσελίδα

Δυναμική VS Στατική τι πρέπει να γνωρίζετε.

Οι ιστότοποι χωρίζονται σε δύο διαφορετικούς τύπους: στατικό και δυναμικό. Οι στατικοί ιστότοποι είναι αυτοί που είναι σταθεροί και εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο για κάθε χρήστη, συνήθως γραμμένο αποκλειστικά σε HTML. Ένας απλός στατικός ιστότοπος είναι ιδανικός για την εμφάνιση πληροφοριών που δεν αλλάζουν πολύ συχνά. Είναι πιο κατάλληλο για έναν ιστότοπο βιογραφικού σημειώματος ή…